top of page
BMEWEB-4.jpg

งานวิจัย

ไม่พบงานวิจัยที่ค้นหา

ลองใช้คำค้นหาอื่น

High-precision Rhythm-based Detection of Atrial Fibrillation and Frequent Premature Contractions using Extreme Gradient Boosting

ระบบตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและภาวะหัวใจเต้นก่อนกำหนดบ่อยครั้งความแม่นยำสูง

FIELD

รถความดันบวก CU กองหนุน

FIELD

กล่องรอดตาย

FIELD

รถดมไว

FIELD

Biofabrication and characterization of bacterial nano cellulose-based scaffold for engineering

การขึ้นรูปทางชีวภาพและการวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียลนาโนเซลลูโลสเป็นหลักสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

FIELD

Development of molecular imprinted polymer coated single mode multi mode-single mode optical fibre sensor for diabetes voc biomarker detection

การพัฒนาเซนเซอร์เส้นใยแก้วนำแสงชนิดซิงเกิลโหมด มัลติโหมด ซิงเกิลโหมดเคลือบด้วยพอลิเมอร์ เพื่อตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคเบาหวานซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย

FIELD

Development of volatile organic compound-sensing system based on preconcrntrator array with variable temperature

การพัฒนาระบบตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นพร้อมการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

FIELD

Radiomics-based Prediction of Radiation-induced Hypothyroidism in Nasopharyngeal Cancer Patients

การใช้เรดิโอมิกส์ทำนายการเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูก

FIELD

Intelligent system for glaucoma diagnosis based on optical coherence tomography angiography images

ระบบชาญฉลาดเพื่อการวินิจฉัยโรคต้อหินจากภาพถ่ายเส้นเลือดจอประสาทตาระดับจุลภาค

FIELD

Development of dermal papilla spheroid encapsulated in alginate hydrogel with extracellular matrix protein A

การพัฒนาก้อนปาปิลาผิวหนังห่อหุ้มด้วยไฮโดรเจลอัลจิเนตที่มีโปรตีนเมทริกซ์นอกเซลล์

FIELD

Injectable Thai silk fibroin/hyaluronic acid hydrogel for sustained to release of dexamethasone to reduced ocular  in flammation

ไฮโดรเจลไฟโบรอินไหมไทยและกรดไฮยาลูรอนิคชนิดฉีดสำหรับปลดปล่อยเดกซะเมทาโซนแบบเนิ่นเพื่อลดการอักเสบในตา

FIELD

In vitro cultured meat edible scaffold based on alginate/agarose/carboxymethyl cellulose with apple extract powder

โครงเนื้อเยื่อกินได้สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเทียมทำจากอัลจิเนต อะกาโรส คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเสริมด้วยผงแอปเปิ้ล

FIELD

ระบบตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและภาวะหัวใจเต้นก่อนกำหนดบ่อยครั้งความแม่นยำสูง

High-precision Rhythm-based Detection of Atrial Fibrillation and Frequent Premature Contractions using Extreme Gradient Boosting

Biosensors and Medical Instrumentation
รถความดันบวก CU กองหนุน

Others
กล่องรอดตาย

Others
รถดมไว

Others
การขึ้นรูปทางชีวภาพและการวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียลนาโนเซลลูโลสเป็นหลักสำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก

Biofabrication and characterization of bacterial nano cellulose-based scaffold for engineering

Biosensors and Medical Instrumentation
การพัฒนาเซนเซอร์เส้นใยแก้วนำแสงชนิดซิงเกิลโหมด มัลติโหมด ซิงเกิลโหมดเคลือบด้วยพอลิเมอร์ เพื่อตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคเบาหวานซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย

Development of molecular imprinted polymer coated single mode multi mode-single mode optical fibre sensor for diabetes voc biomarker detection

Biosensors and Medical Instrumentation
การพัฒนาระบบตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายโดยใช้อุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้นพร้อมการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

Development of volatile organic compound-sensing system based on preconcrntrator array with variable temperature

Biosensors and Medical Instrumentation
การใช้เรดิโอมิกส์ทำนายการเกิดภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำหลังจากการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งโพรงจมูก

Radiomics-based Prediction of Radiation-induced Hypothyroidism in Nasopharyngeal Cancer Patients

Medical Imaging
ระบบชาญฉลาดเพื่อการวินิจฉัยโรคต้อหินจากภาพถ่ายเส้นเลือดจอประสาทตาระดับจุลภาค

Intelligent system for glaucoma diagnosis based on optical coherence tomography angiography images

Medical Imaging
การพัฒนาก้อนปาปิลาผิวหนังห่อหุ้มด้วยไฮโดรเจลอัลจิเนตที่มีโปรตีนเมทริกซ์นอกเซลล์

Development of dermal papilla spheroid encapsulated in alginate hydrogel with extracellular matrix protein A

Tissue Engineering and Drug Delivery System
ไฮโดรเจลไฟโบรอินไหมไทยและกรดไฮยาลูรอนิคชนิดฉีดสำหรับปลดปล่อยเดกซะเมทาโซนแบบเนิ่นเพื่อลดการอักเสบในตา

Injectable Thai silk fibroin/hyaluronic acid hydrogel for sustained to release of dexamethasone to reduced ocular  in flammation

Tissue Engineering and Drug Delivery System
โครงเนื้อเยื่อกินได้สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเทียมทำจากอัลจิเนต อะกาโรส คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเสริมด้วยผงแอปเปิ้ล

In vitro cultured meat edible scaffold based on alginate/agarose/carboxymethyl cellulose with apple extract powder

Tissue Engineering and Drug Delivery System
bottom of page